مقالات اجتماعی

دورنمای رمضان

نویسنده: کمال الدین

 

بخش نوزدهم

( با رویکرد به سوره قدر)

ــــ ( تنزل الملائکة والروح فیها )

ـــ نزول فرشتگان .

کدام دسته از فرشته ها ؟

فرشته ها درقرآن با دسته های متفاوتی معرفی شده اند و نشان میدهد که به نوعی تنظیم کار برآنها نیزحکم فرما است و هریکی مسئولیت خود را دارد وبه آن رسیدگی میکند .

برخی ازاین دسته ها که درقرآن مورد یاد آوری قرارگرفته اند اینها اند :

1.( النازعات ) بیرون کنندگان به سختی . که درسورۀ به همین نام یاد آوری شده اند و مسئول بیرون کردن روح افراد جنایت کار اند .

 1. ( المدبرات ) تدبیرکنندگان امور بندگان یا همان پلان گذاران .
 2. ( الزاجرات ) بازدارندگان .
 3. ( الناشرات ) نشرکنندگان و نشردهندگان حق .
 4. ( الصافات ) آنانیکه درصفوف بسته همیشه آماده اند .
 5. ( القابضات ) آن طوریکه درقرآن به آنها اشاره شده است ( یتوفاکم ملک الموت ) یعنی اینها گروهی تحت امر فرشته مرگ اند یا مسئول قبض ارواح اند .
 6. ( الفارقات ) فرق کنندگان میان حق وباطل .
 7. ( کاتبین ) نویسندگان اعمال بندگان یا ثبت کنندگان عملکرد بندگان ( کراما کاتبین )
 8. ( حافظین ) نگهدارندگان بندگان یا همان محافظان غیرمرئی انسان ها ( وان علیکم لحافظین )
 9. ( مستغفرین ) آمرزش خواهان برای بندگان ( یستغفرون لمن فی الارض )
 10. ( مصلین ) درود فرستندگان به پیامبران و به ویژه پیامبر اکرم ( یصلون علی النبی )
 11. و …. گروه های زیادی اند که در قرآن معمولا در اوایل برخی سوره ها مورد تصریح قرار گرفته اند که ما فقط خواستیم از سوره های مختلف برخی را صرف نام ببریم .

ــ کدام گروه ها درشب قدربه زمین می آیند ؟

این امر مشخص نشده است ولی معلوم است که برخی از این گروه ها همیشه با انسان ها است مانند کاتبین و برخی دیگر صرف وظایف مشخص و کوتاه را پیش میبرند مانند قابضات و بیشتر گروه های درشب قدر به زمین خواهند آمدند که کار شان متعلق به تعیین سرنوشت انسان ها باشد مانند مستغفرین و مدبرات .

ــ چرا تقدیر امور درشب ؟

تقدیر اموردرشب قدر بازهم گوشۀ از ربوبیت الهی است و پروردگار به لحاظ پیامدهای تربیوی برای بندگان این امور را در شب قدر تعیین سرنوشت میکند.

خداوندمتعال میفرماید ( بإذن ربهم من کل أمر) نزول فرشتگان و تقدیر امور همه به اذن و دستور پروردگار آنها صورت میگیرد برای انجام هرکاری ..

ـــ ( سلام هی حتی مطلع الفجر)

ـــ  سلامتی است این شب تا طلوع صبحگاهی .

سلام یعنی چه ؟

ـــ سلام به معنی سلامتی و تندرستی جسمی و اخلاقی میباشد ولی با تناسب به همین معنی به معانی دیگری نیز آمده است .

سلام بروزن کلام اساسا اسم مصدر است به معنی محفوظ بودن از بلیات را گفته میشود .

دراین جا باتوجه به موارد متعدد قرآنی میتواند توجیه های متفاوت ومتعددی داشته باشد :

اول، سلام به معنی لطف و عدم ستم میباشد مطابق با آنچه در این آیت آمده است ( الملک القدوس السلام …) مالک، منزه و سالم ازستم کردن .

به این معنی شب قدر تا صبح شب لطف بی پایان پروردگار است و شب زنده داران ازهرگونه ستم درامان میباشد و مشمول لطف الهی قرار میگیرند .

دوم، سلام برای عبادت کنندگان و شب زنده داران است . دراین جا سلام به معنی دعای سلامتی و تحیه میباشد . یعنی سلامتی باد بر شب زنده داران شب قدر و این سلامتی دراین شب تا صبح ادامه خواهد داشت .

آنطوریکه در جای دیگری قرآن کریم آمده است ( سلام علیکم طبتم فا دخلوها خالدین ) سلامتی باد برشما و پاک و پسندیده بودید و درآیید به بهشت بطور ابدی .

سوم، سلام سعادت و نیک بختی را نیز گفته میشود که با اندک تفاوتی همان معنی اولی میباشد .

این یعنی تقدیر امور بشر درشب قدر برای سعادت بشر است و این سعادت تا صبح ادامه دارد ولی این بشراست که گاهی از این فرصت استفاده نمیکند و پشت میگرداند .

کسانیکه در زیر نور آفتاب چشمهایش را می بندد به این معنی نیست که شب شده است بلکه به این معنی است که خود دنیای خود را شب کرده است ورنه آفتاب که میدرخشد .

ـــ کدام دعا ها ؟

شب زنده داری شب قدر یک امر آزاد است و کدام محدودیتی به لحاظ شکل عبادت ندارد یک مؤمن میتواند هم نماز بگذارد و هم ذکر و نیائیش نماید و هم تفکر و مراقبه داشته باشد ولی آنچه مهم است درکل تلاش نماید جهت هرچه بیشتر نیایش و عبادت .

با آنهم از پیامبر اکرم این دعا نقل گردیده است ( اللهم انک عفوکریم تحب العفو فاعف عنی ) پروردگارا بیشک تو ذات بخشنده و آمرزنده هستی از من درگزر . یک مسلمان میتواند این کلمات و دعا را به هرزبان که تکلم میکند بگوید و از خدا بخواهد اورا مورد آمرزش قرار دهد و کدام محدودیت زبانی ندارد و هرمسلمان میتواند این مفاهیم را به هرزبان بگوید .

ــ ازپیامبراکرم نقل دیگری است که در همین شب ازجانب خداوند متعال برای اهل زمین یا بندگانش گفته میشود ( مامن مستغفرأستغفرله  مامن سائل أعطی له ) آیا آمرزش خواهی است که بیامرزمش و آیا طلبکاری است که عطایش کنم ؟ …

نمایش بیشتر

سیمرغ

سیمرغ یک نهاد فرهنگی و اجتماعی است که با اشتراک جمع کثیری از اندیشمندان، فرهنگیان و نویسنده‌گان در حوزه تمدنی و فرهنگی فارسی_ پارسی تشکیل گردیده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا