مصاحبه ها

مصاحبه با فهیم کوهدامنی؛ از طالبان به عنوان یک گروه متحجر توقع و انتظار تأمین عدالت را نباید داشت

از هر زاویه که به مسایل افغانستان نگاه بی‌اندازیم دو سال سلطه و حضور طالبان، این کشور را در پرتگاه بی‌چارگی و بدبختی قرار داده‌است، نهادهای کمک رسانی و حقوق بشری در اثر رفتاری‌های بی‌رویه و خلاف ارزهای ملی و بین المللی بسته و وضعیت اقتصادی مردم به صورت بی‌پیشینه بدتر و وخیم تر شده‌است. افغانستان در انزوای درماندگی و بحران‌های متعدد داخلی و بین الملل قرار گرفته‌است، آزادی‌ و حقوق مسلم شهروندان از سوی رژیم حاکم سلب، فضای خفقان و رنج‌آوری برای باشندگان کشور دست داده‌است، طالبان به رغم این‌که برای بحران اقتصادی و بدبختی که خودشان عامل آن بودند، راه حلی ندارند، بلکه با سرکوب مردم و رسانه‌ها نمی گذارند که درد و بیچارگی شهروندان افغانستان را دنیا هم مشاهده کند. طی دو سال طالبان هیچ‌گونه دستاورد قابل ملاحظه در راستای فقرزدایی و بیکار نداشته‌اند و به صدای‌های مشروع مردم هم پاسخ قانع کنند و منطقی ندارند.

در این مورد خبرگزاری مقاومت مصاحبه را با جناب فهیم کوهدامنی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده و به دیدگاه‌های سلطه محور طالبان در این مصاحبه پرداخته شده‌است.

خبرگزاری مقاومت: عرض سلام و خوش آمدید جناب کوهدامنی، تشکر از این‌که به ما وقت گذاشتید و این مصاحبه را قبول کردید. کوهدامنی صاحب، نخستین پرسش را این گونه مطرح می‌کنیم، دوسال از حاکمیت گروه طالبان می‌گذرد، چرا هنوز این گروه به درخواست‌های مشروع مردم افغانستان تمکین نمی‌کنند؟

کوهدامنی: گروه طالبان از عنفوان پیدایش به صورت خود جوش چهره ظاهر نکردند و برای دولت داری و حکومت داری ساخته نشده‌اند، این گروه در توطیه و تلاش‌های استخبارات پاکستان شکل گرفته و امکانات مالی آن‌ها را عرب‌ها از طریق تنظیم‌های اسلام‌گرایی پاکستان تمویل می‌کردند و در عین حال برخی از کشورهای ذیدخل در مسائل سیاسی افغانستان آن‌ها را نیز هم‌کار مالیات می‌کردند. در کل با پول اعانه عرب‌ها، به منظور تامین اهداف کشورها و استخبارات منطقه بوجود آمدند که آغاز جنگ‌شان با بغاوت علیه دولت اسلامی به رهبر پروفیسور استاد برهان الدین ربانی، رقم خورده است. این‌گروه در ابتدای ظهورشان دست به  ارتکاب جرم و جنایت و ایجاد رعب و وحشت زدند تا مردم را از این طریق سرکوب و روحیه شکنی کنند، اگرچه ظاهر طالبان با چهرهای اسلامی اما تمام عملکردشان در مغایرت با اصول دین مقدس اسلام قرار داشت و دارد، پس از طالبان به عنوان یک گروه متحجر و متوحش توقع و انتظار تامین و تحقق عدالت را نباید داشت.

خبرگزاری مقاومت: آیا طالبان یک گروه قومی هستند؟

کوهدامنیگرچند طالبان مخالفین زیادی در میان قوم پشتون دارند و جنایات بی‌شماری را علیه پشتون‌ها مرتکب شدند صدها جوان مربوط به طایفه اچکزی از باشندگان قندهار را زندانی و به گلوله بستند و در سطح بین الملل ننگ بر جبین قوم پشتون هستند، اما باید اذعان کنم که گروه طالبان در هردو دوره سلطه‌شان تعصبات قومی را به شدت دامن زدند و زمینه سرباز گیری‌شان را با دو شیوه مساعد ساختند، اول از دید ایدئولوژی مذهبی که بیشتر منشأ و مرجع سربازگیری‌شان مدارس دینی وطلبه‌های مدارس بود و با تبلیغ جهاد پای بسیاری از اهل مدارس را به این تحریک کشیدند و به نحوی این سازمان تروریستی را رنگ بوی دینی داده‌اند و در گام دوم از طریق تبلیغات برتری‌جوی قومی دست به سرباز‌گیری زدند که این گزینه به مراتب موثر وکاراتر از گزینه نخست تمام شد.

 از این‌رو اکثریت جنگویان و سربازان تحریک طالبان بی‌سواد هستند. علمای مشهور و با اعتبار کشور از اقوام مختلف هیچ‌گاه با این گروه هم‌نظر و هم‌کار نبودند و اکنون هم شاهد آن هستیم که در صف طالبان هیچ عالم دانا و متبحر از اقوام مختلف افغانستان وجود ندارد و صفوف این‌گروه را  طلبه‌ها و ملاها که بیشتر با طریقه‌های صوفیه در صوبه‌های مختلف پاکستان بوده‌اند، تشکیل می‌دهند.

خبرگزاری مقاومت: بنا بر مطالعه‌ای که شما دارید و شناخت که از این گروه وجود دارد، چرا طالبان به زنان و اقلیت‌های مذهبی احترام قایل نیستند؟

کوهدامنی: گروه طالبان یک جریان بدوی و واپس‌گرایی هستند که در تفکر متحجرانه آن‌ها مسائل نظیر حقوق بشر حقوق زنان، حقوق اقوام دیگر، آزادی بیان و حقوق اقلیت‌های مذهبی جا ندارد و به نزد ‌آن‌ها اجرایی این موارد ناممکن و کفر است.

 این گروه خود را هم از منظر اعتقادی و هم‌ از نظر قومی حق مطلق می‌پندارند و همه چیز را در انحصار خود قرار می‌دهند و خود را مالک جان و مال همه مردم می‌دانند.

 تمام مردم رعیت در مفکوری طالبان برده و اجاره نشنین محاسبه می‌شوند، شما می‌دانید که بارها مسئولین‌شان گفتند که کارمندان و نیروهای نظامی پیشین را مورد عفو قرار دادند وگرنه آن‌ها مستحق زندانی شدن، شکنجه شدن و حتی به دار آویختن بودند. بنابراین بار دیگر تاکید می‌کنم نباید از این گروه توقع داشت که حقوق شهروندان را رعایت و به مردم حرمت بگذارند.

خبرگزاری مقاومت: کدام موارد باعث دوام سلطه گروه طالبان می‌شود؟

کوهدامنی: گروه طالبان باورمند به ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان هستند و بقای خود را در هراس افکنی، شکنجه و سرکوب مردم می‌بینند، ولی از اظهارات برخی مقامات شان پیدا است که لرزه بر اندام شان افتاده‌است و متوجه شدند که مردم همرای‌شان نیست و طی دو سال با هرتلاش و دریچه موفق به گرفتن رضایت مردم نشدند و هیچ‌گونه مشروعیت در میان اقشار افغانستان ندارند.

 مخالفت مردم به طرق مختلف علیه گروه طالبان دید می‌شود اعتراض خیابانی زنان طی دو سال با وصف ایجاد ترس و وحشت شکنجه و زندانی ساختن بانوان حتی به قتل رساندن آن‌ها، ولی زنان از میدان مبارزه و دادخواهی برحق شان کنار نرفته و به حق طلبی‌شان ادامه داده‌اند.

 طالبان میداند که نه چندان دیری، به قیام های مردمی مواجه می‌شوند که این قیام‌ها مختص به قوم و سمت خاصی نخواهد بود و در تمام مناطق کشور علیه این‌ها مردم ایستاد خواهند شد و شکی نیست که منشا این قیام‌هام پایگاه اصلی‌ این گروه که قندهار، ارزگان و زابل است خواهد بود. مردم به شدت از گروه طالب ناراض هستند و این گروه رفتارها و رویه‌های تبعیض آمیز دارند، حتی در میان پشتون نیز دست به تبعیض و نابودی زدند، شما شاهد هستید در قندهار با طایفه‌ی اچکزی، الکوزی و حتی با بارکزی‌ها  چگونه برخورد ظالمانه می‌کنند و جوانان و صدها جوان مربوط به  اچکزی‌ها را به قتل رساندند.

خبرگزاری مقاومت: جناب کوهدامنی، می‌خواهیم به عنوان آخرین پرسش مطرح کنم که اگر رژیم طالبان برچیده شود، چه وضعیت را افغانستان پس از آن‌ها تجربه خواهد کرد؟

 کوهدامنیامیدوار هستم که پایان حکومت شان طوری باشد که حاکمیت به دست مردم بی‌افتد و اینها کاری نکن که پایان حاکمیت شان با آغاز درگیری های محلی و قومی شروع شود، توقع و انتظار ما از تمام از سیاسیون و فرهنگیان کشور این است که باید صف مشترک علیه این گروه شکل بگیر د و در این صف مشترک ما می‌توانیم یک آینده خوب را از حالا ترسیم کنیم.

خبرگزاری مقاومت: ممنون شما جناب کوهدامنی صاحب، سپاسگزار از اینکه این مصاحبه را با خبرگزاری مقاومت قبول نمودید.

کوهدامنیاز شما همچنان سپاسگزارم.

برگرفته: خبرگزاری مقاومت

نمایش بیشتر

سیمرغ

سیمرغ یک نهاد فرهنگی و اجتماعی است که با اشتراک جمع کثیری از اندیشمندان، فرهنگیان و نویسنده‌گان در حوزه تمدنی و فرهنگی فارسی_ پارسی تشکیل گردیده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا