مقالات اجتماعی

وزارت امر به معروف ونهی ازمنکر ویا وزارت اصلاح مو وطرز لباس؟!

نویسنده: مولوی حبیب الله حسام

💬 يكم: اهمیت و جایگاه دستگاه امر به معروف ونهی ازمنکر در اسلام:
مطمئنًا دستگاه امر به معروف ونهی ازمنکر در حاکمیت اسلامی از اهمیت وجایگاه خاصی برخور دار است، ویگانه دستگاه ناظر بر اعمال حکام و اهل اجتماع در ملک می باشد و در پرتو شریعت با الگو گیری از پیامبر مکرم اسلام جلو انحراف مدیران را می گیرد ودولت داران و جامعه را از سرطان منکرات حفظ می کند.
از لحاظ تعبدی در جایگاه ارکان پنجگانه اسلام قرار دارد و در اهمیت متوازن با ( کلمه شهادتین، اقامه نماز، ادای زکات، مناسک حج وامساک ماه رمضان) است، در واقع نفی هریکی از ارکان ایمان نقض در ایمان وارد می کند و فعال بودن دستگاه امر به معروف ونهی ازمنکر نیز اساسی ترین نهاد در اصلاح وخیر جامعه ودولت می باشد.
امر به معروف و نهى از منكر يگانه دستگاهى است که در گام نخست از اجرائی شدن عدالت در دستگاه قضایی، جلو گیری از استبداد و حق تلفی و محروم سازی طبقات مردم، نظارت وحراست می نماید.
💬 دوم: عملكرد دستگاه امر به معروف و نهى از منكر طالبان در ميزان اسلام:
متأسفانه طالبان در 27 سال عمر نظامی گری و سیاسی از قدرت امر به معروف ونهی از منکر به حیث وسیله تعذیب، استبداد، تحمیل امیال گروهی، قومی، تبعیض جنسیتی کار گرفته اند.
بدون تردید رکن امر به معروف ونهی از منکر در عهد نبوی وخلفاء راشدین و حیات صحابه ( رضی الله عنهم ) در تمام حوزه های زندگی فعال بود، اما نه شلاق داشتند، نه چماق، نه ظلم می کردند، نه استبداد، نه اهانت روا می داشتند، نه تحقیر می‌کردند، نه دروغ می گفتند، نه تهمت می بستند و نه فریب می کردند، نه نفاق بود، نه تعصب، نه غارت و چپاول بود، نه فساد، نه تحریف بود، نه گمراهی ، نه افراط بود، نه تفریط، نه محروم سازی بود، نه مقهور و منکوب کردن، بلکه در عهد نبوی برنامه اسلام، الگوی حسنه رسول الله ( صلی الله علیه وسلم)، خط مستقیم، معتدل، رفتار کریمانه، فضیلت گرا وخیر خواهانه بود.
در عهد رسالت رحمت وخلفاء راشده امور معروف مثل آفتاب روشن بود و همه میدانستند، معما و متشابهات نبود، جهت تحقق آن همه افراد امت به شمول پیامبر مکرم اسلام حریصانه تلاش می کردند و امر به معروف ونهی از منکر را رسالت الهی وانسانی خود دانسته و اعمال می کردند.
همچنان تمام منکرات خط کشی شده بود، برای جلو گیری و زوال آن تلاش همه جانبه صورت می گرفت وهیچ کس در قبال بروز منکرات بی تفاوت نبود و از اینکه هر منکر به قوت خود معادله جامعه را بر هم می زند، در برابرش حساس و جدی بودند.
قرآن کریم دلیل نزول عذاب را بر بنی اسرائیل بی تفاوتی در برابر منکرات می خواند و در اصل برنامه شیطان وشیطان صفتان را امر به منکر ومنع از معروف معرفی می کند و از صفات برجسته ومتمایز کننده امت اسلامی بر سایر امت ها در ادای رسالت را امر به معروف ومنع از منکر عنوان می کند، دعوت بسوی اسلام را احسن القول می خواند وپیامبر مکرم اسلام درحدیث صحیح بخاری جامعه را به مسافران دو طبقه کشتی تشبیه می کند: « مثال کسانی که حدود الهی را رعایت می کنند وآنان که رعایت نمی کنند مانند گروهی اند که سوار کشتی می شوند وباقرعه کشی برخی از آنها در طبقه بالا وعده ای در طبقه پایین قرار می گیرند، آنان که در طبقه پایین قرار می گیرند، برای دست رسی به آب، به طفقه بالا رفت وآمد می کنند؛ لذا می گویند: بهتر است برای اینکه مزاحم هم سفران خود در طبقه ی بالا نشویم، سوراخی در طبقه پایین ایجاد کنیم ( و از دریا آب برداریم) ، اگر مسافران طبقه بالا مانع آنها نشوند وآنها را با تصمیمی که گرفته اند، آزاد بگذارند، همگی هلاک ( غرق ) می گردند واگر مانع آنها شوند، همه آنان نجات می یابند». بخاری.
پروردگار عالم در آیه 25 انفال از خطر منکرات و معصیتب که سبب بروز عذاب می گردد، هشدار می دهد: « و ای مومنان ! ‏خويشتن را از بلا و مصيبتي به دور داريد كه تنها دامنگير كساني نمي‌گردد كه ستم مي‌كنند ( بلكه اگر جلو ستمكاران گرفته نشود ، خشك و تر به گناه آنان مي‌سوزد ) و بدانيد كه خداوند داراي كيفر سخت و مجازات شديد است.»
بنابراین اگر علماء، مصلحان ونیروی امر به معروف ونهی از منکر دست بدکاران، فساد پیشه ها، باندهای شرور وسفاک را نگیرند، همه نیکان وبدان یکسره در پرتگاه هلاکت سوق می شوند.
اگر علماء، مصلحان و نیروی امر به معروف و نهی از منکر دست افراد شرور را گرفتند، همه افراد به شمول بدکاران ومصلحان از عذاب هلاکت بار نجات می یابند.
💬 سوم: جهل مقدس و نگاه طالبان به امر به معروف و نهى از منكر:
واعجبا از جهل مقدس! دستگاه امر به معروف ونهی از منکر طالبان مشغول چسیت؟ و اولویت کاری شان، در پیچ عمامه، سر لچ، موی سر، دریشی، نوعیت و طرز لباس مشغول است و این کار به دستگاه امر به معروف ومنع از منکر اصلا ربطی ندارد.
اگر فرض بر این شد که ربط دارد واز کدام درجه اعتقاد واعمال ودر کدام مرتبه دین و شریعت قرار دارد؟ و این لباس وموهای بی نظافت و ترسناک شما منکر نیست؟ از خواسته های شریعت است؟ هرگز به اسلام ربط ندارد.
اسلام در لباس نشانه و علایم خاص معرفی نکرده است و به چه دلیل لباس مورد نظر شما اسلامی و لباس غیرتان غیرشرعی باشد؟!
واعجبا ازجهل مقدس! ارگان امر به معروف و نهی ازمنکر و نیروی های جنگی شما تا رسیدن به شهرها و قدرت، هزارها تلويزیون را اعدام و تف دادنی های نصوار را با گلوله بسته و محکمه صحرایی نمودید، و حال تف دانی زیر میز صدارت ، وزارت و زینت بخش دفاتر و مجالس تان است و سخن گویان تان با شبکه های تلویزیونی با دختران موی طلایی لخت و برهنه مصاحبه می نمایند و مقامات عالیه ، وزیر خارجه تان کنفرانس مطبوعاتی دایر می کنند، در مدت هفت ماه بسا کافرها وطاغوتها دوست و بسا کافرها و مرتدها مسلمان، بسا مسلمان ها مرتد وکافر شدند.
واعجبا از جهل مقدس! دارالافتاء و ارشاد شما تا 7 ماه قبل سازمان ملل متحد را دار الندوه مشرکین می خواندند و آمریکا واذناب آن را طاغوت و نفس ملاقات و روابط با آنها را خروج از اسلام وارتداد خواندید و اکنون در عقب در وازه های شان استغاثه مشروعیت می کشید و التماس کمک از طاغوت دارید واین چه نوع دین داری و شریعت مداری بود که نمایش دادید؟!.
💬 چهارم: پرسش هاى اساسى
می پرسیم تا بدانیم چون پاسخ آنها را در متون اسلامی و تاریخ طلایی امت نیافتیم، آیا این شلاق، چماق، کیبل، پیپ ، زندان های شخصی، حمل سلاح بر ضد مردم، نمایش شکل و چهره های خشمگین و مهاجم در جامعه در کجای دین جای دارد؟ در صدر اسلام وحیات طیبه پیمبر ویارانش دیده شده است؟
آیا سیاه کردن روی مسلمان متهم و گشت دادن در پیشگاه مردم، قیچی کردن موی جوان، زدن بر صورتی که خداوند با دست خود ساخته، زنده باروح الهی است، مفتخر به تاج کرمنا، موصوف به احسن الصورة ، احسن التقویم، اعدل الترکیب و جبین ساجد به رب العلمین است، چه بی رحمانه حمله ور می شوید، در حالی که شاید هم مرتکب یک خطای صغیره شده باشند.
آیا بستن تهمت، گفتن دروغ، فرستادن طعن و لعن، دشنام و فحش گویی- پامال ساختن عزت، شرف و آبروی مسلمان منکر بزرگ نیست؟! حقا که است، اما عاشقانه این منکرات را انجام می دهید.
واعجبا از جهل مقدس!
آمرین به معروف و ناهین ازمنکر چرا وظیفه خود را نمی دانند! شما با تفکر خوارج همه چیز مسلمانان مخالف تان را مباح وحلال می دانید، بد تر ازآن تلاشی خانه ها، داخل شدن به حریم خصوصی مردم مسلمان، تصرف ممتلکات، به غارت بردن اسباب خانه مردمی که شریعت اسلام؛ سلاح، موتر، طلا، شمشیر و سایر اسباب را از نیاز اولی خانه می داند و در نصاب زکات نمی آورد، غنیمت می خوانید و با خود می برید. شما جوانان میهن را مطابق عقیده تکفیری تان، تیرباران و محکمه صحرایی می کنید و شما قبل از حضور آمریکا با مردم مجاهد می جنگیدید و در مدت دوسال بعد از پیمان صلح با آمریکا، با زن و مرد مسلمان در جنگ قرار دارید، لشکر و قطعات نظامی تان در ده و دهات، واطراف و شهرها مشغول تهدید، تخویف، قتل، غارت ونقض کرامت وسلب آزادی مردم هستند، این چه نوع اسلام است؟!.
پنجم: چیستی معروف ومنکر:
دولت اسلامی و نهاد امر بالمعروف والنهی عن المنکر وظیفه دارند مقاصد شریعت را که ضامن مصالح جامعه است تطبیق وتنفیذ نمایند، برخلاف دستگاه امر به معروف و نهی از منکر شما که مشغول همسان سازی لباس، چهره و زبان هستند که خود منکر بزرگ وانحراف از دین است.
آری، حفظ حدود و ثغور دین، عقل، نفس، مال، نسب، و حفظ کرامت انسانی، آزادی، رعایت حقوق خدا ومخلوق، تامین امنیت، صلح، توسعه اقتصاد، کار، تعلیم وتربیه، صحت عامه، از معروف های اولیه وبنیادین جامعه بشری است ونظام سیاسی اسلام مکلف به حراست و دستگاه امر به معروف … مکلف به نظارت از عملی سازی آنهاست.
جلو گیری از انواع ظلم، نفرت، نفاق، تعصب، ریختن خون، گرفتن اموال، ربودن آبرو، نجات از محرومیت، مظلومیت، فقر و بیکاری، بزرگترین منع از منکرات است، اما شما مصروف مو، لباس وکلاه مردم هستید.
جلب رضایت مردم مسلمان، تقویت اخوت ایمانی، برادری، اتفاق واتحاد، مودت، مهربانی، رفق، رحمت، تسامح وتساهل از معروف های مهم و برجسته و وظیفه دستگاه آمر به معروف … است. اما برعکس فضای اختناق، ارهاب و تعصب همه فرصت ها را از مردم گرفته است و یکسره از خوف، رعب، اختناق و ترس جان، مال و آبرو هجرت می نمایند که بزرگترین منکر در شریعت می باشد.
نظارت و حفظ اموال مردم و بیت المال، تاسیسات و تجهیزات نظامی و ملکی در مملکت از معروف های اساسی است. جلوگیری از ضایع شدن و تخریب تاسیسات دولتی، فروش و قاچاق وسایط و تجهیزات نظامی و ملکی که از ارتش سرخ برجای مانده بود را به پاکستان تحفه دادند، واکنون داشته های نظامی دولتی را به پاکستان بردند که بزرگترین منکر در کشور می باشد.
کار دستگاه امر به معروف دعوت همه مردم ودولت داران به سوی تقوا، فضائل اخلاقی، اتحاد و اتفاق به محور اسلام ومیهن واحد و خدمت گذاری به اسلام ومردم است و منع کردن از منکراتی چون نفاق، تبعیض وعصبیت قومی، زبانی، برتری جویی، تنش فرقه ای، مذهبی وافعال متکبرانه که کشنده یک ملت باعزت می باشد.
امر به معروف تقویت نهادهای آموزش و پرورش علوم شرعی وعلوم عصری و تقویت نظام صحی برای همه شهروندان است كه شما همه آنها را نابخردانه نابود کردید.

مولوى حبيب الله حسام مهاجر

نمایش بیشتر

سیمرغ

سیمرغ یک نهاد فرهنگی و اجتماعی است که با اشتراک جمع کثیری از اندیشمندان، فرهنگیان و نویسنده‌گان در حوزه تمدنی و فرهنگی فارسی_ پارسی تشکیل گردیده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا