اخبار افغانستان

یافته های صدای افغانستان: 28 جوان پنجشیری بازداشت و تحت شکنجه هستند

 سیمرغ، کابل: گروه طالبان پس از حاکمیت شان به تعقیب، بازداشت، شکنجه و تیرباران جوانان پنجشیر در کابل و سایر استان‌های دیگر کشور پرداختند. به هزاران جوان در زندان‌های این‌گروه به سر می‌برند در حالی که به صدها پنجشیری، اندرابی و آنانی که در مخالفت با این گروه کوچکترین انتقادی داشتند و گاهاً هم به اتهام انتقاد و همچنان همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت و تیرباران شدند.
براساس تحقیقات خبرگزاری صدای افغانستان در یک‌ماه اخیر گروه طالبان حداقل ۵۰ جوان پنجشیری را بازداشت و تحت شکنجه شدید این گروه قرار دارند.
این گزارش نشان می‌دهد که گروه طالبان در هفته‌های پسین ده‌ها تن را از شهرهای کابل و پنجشیر بازداشت کردند، در عین حال صحبت‌های که با خانواده‌های بازداشت شده‌گان انجام صورت گرفته، از وضعیت بد زندانیان و اکثرا از نبود اطلاعات موثق از سرنوشت زندانیان حکایت می‌کند.
یافته‌های خبرگزاری صدای افغانستان نشان می‌دهد که نیروهای طالبان اکثریت بازداشت شده‌گان را به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن شکنجه کردند و اکثراً زندانیان حتی پس از رهایی به مشکلات شدید روحی و روانی به سر می‌برند.
خبرگزاری صدای افغانستان در مصاحبه با خانواده‌های زندانیان پرده از تجارت و راه عواید این گروه بر می‌دارد. گروه طالبان پس از بازداشت، از خانواده‌های زندانیان مبلغ هنگفت پول درخواست می‌کنند. طالبان باشندگان محل را بازداشت و در بدل پول رها می‌کنند.
ذیلاً شرح بازداشت شده‌گان از استان پنجشیر است که گروه طالبان در یک ماه اخیر بازداشت و به‌جاهای نا معلومی انتقال دادند.
به تاریخ ۳ دلو/بهمن، گروه طالبان عبدالواسع باشنده روستای درخیل از مربوطات شهرستان رُخه را از کابل بازداشت کردن و به جای نا معلوم انتقال داند.
پس از آن، به تاریخ ۸ دلو/بهمن، نیروهای طالبان عبدالمبین و عبدالمنیر از باشندگان مرشتان از مربوطات شهرستان رُخه استان پنجشیر را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند و به جای نا معلومی انتقال دادند، در حالی خانواده‌های آنها اطلاعی کافی از ایشان ندارند.
خبرگزاری صدای افغانستان در صحبت با خانواده‌های عبدالمبین و عبدالمنیر دریافته است که آن‌ها با هیچ‌گروه و جناحی در ارتباط نبودند و تنها به شغل شخصی‌شان مصروف بودند.
همچنان نیروهای طالبان به تاریخ ۱۰ دلو/بهمن ۱۴۰۱ خورشیدی؛ صاحب خان از باشندگان روستای خواجه شهرستان دره را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی در کابل بازداشت کردند. یکی از وابستگان صاحب خان در صحبت با خبرگزاری صدای افغانستان می‌گوید که او در نظام پیشین در یکی از ارگان‌های نظامی وظیفه می‌کرده است و در حالی که پس از سقوط نظام پیشین او به خاطر امرار معیشیت خود به کارهای شخصی مصروف بود.
در همین حال، گروه طالبان به تاریخ ۱۴ دلو/بهمن، محمد عاقل از باشندگان روستای خواجه شهرستان دره را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی افغانستان از مربوطات لیسه مریم شهر کابل به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند و به جای نا معلومی انتقال دادند.
همچنان این گروه، تاج محمد، سید اکبر، الله محمد، عبدالواحد، جمیل، محمد ابراهیم و امان الله از باشندگان خواجه شهرستان پنجشیر را در طول ماه دلو/بهمن در پنجشیر به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند.
به تاریخ ۸ دلو/بهمن، گروه طالبان نورعلی از باشندگان روستای ارغچ از مربوطات شهرستان دره را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند و به جای نا معلومی انتقال دادند. یک منبع به خبرگزاری صدای افغانستان می‌گوید، نورعلی در نظام پیشین عضو نیروهای نظامی بوده و با سقوط کشور با هیچ گروه ارتباط نداشته است.
به تاریخ ۲۹ دلو/بهمن، نیروهای استخبارات طالبان یک مرد نابینا را همراه با برادرزاده ۱۵ ساله‌اش از مربوطات چهارراهی قمبر شهر کابل بازداشت کردن با توهین و تحقیر از میان مردم برداشتند و با خود بردند. در عین حال در همین روز ۵ تن از باشندگان شهرستان پریان را نیز نیروهای استخبارات طالبان بازداشت کردند و به مرکز پنجشیر انتقال دادند.
پس از یک‌روز، گروه طالبان به تاریخ ۳۰ دلو/بهمن ۲ تن را به نام‌های ذکریا و محمد صابر باشندگان روستای کنسار شهرستان دره عبدالله خیل استان پنجشیر را بازداشت کردند. در همین حال، طی هجوم دیگر بر باشندگان شهرستان پریان، ۴ تن را به نام‌های طاعت الله، عبدالمحمود، کفیل و ذبیح الله بازداشت کردند و به مرکز استان پنجشیر انتقال دادند.
یکی از وابسته‌گان بازداشت شدگان در صحبت با خبرگزاری صدای افغانستان گفتند، نیروهای طالبان صبح زود به خانه ما ریختند و برادرم را با ضرب و شتم و بدون هیچ گناهی بازداشت کردند و با خودشان بردند، بعد که خبر شدیم با برادرم ۳ تن دیگر را هم با خود برده بودند. پدرم به دنبال برادرم رفت تا از وضعیت آن اطلاع حاصل کنیم، با خبر شدیم که پس از بردن برادرم و ۳ تا از هم‌قریه‌های مان، آنان را بلافاصله به کابل انتقال دادند و هیچ اطلاعی تا هنوز از سرنوشت شان نداریم.
نیروهای طالبان روز پنج‌شنبه، به تاریخ ۱۳ دلو/بهمن،  ذکریا اصولی یکی از نویسندگان را در حال خریداری ضروریات خانه‌اش در مرکز شهر کابل بود، بازداشت کردند و با خود شان بردند. ذکریا اصولی از جمله نویسندگانی است که اخیراً یک رساله‌ای تحت عنوان توافقنامه طالبان و آمریکا در دوحه نوشته است.
موسی شاهین از جمله فرهنگیان کشور و محلی خوان استان پنجشیر است که صبح روز چهارشنبه ۵ دلو/بهمن، از خانه‌اش واقع در کوتل خیرخانه از مربوطات ناحه ۱۷ شهر کابل بازداشت گردید و در چند روز اول زندانی شدنش هیچ اطلاعی از سرنوشت آن نبود. یکی از بسته‌گان موسی شاهین در صحبت به خبرگزاری صدای افغانستان می‌گوید، نیروهای طالبان موسی شاهین را بدون هیچ گناهی با نهایت خشونت و ضرب وشتم بازداشت کردند و در حالی که او با هیچ گروه و جناحی ارتباط نداشت و تنها مصروف زندگی عادی اش بود. این عضو خانواده آقای شاهین مدعی است که طالبان موسی شاهین را از کابل به پنجشیر منتقل کردند و پس از چند روز به کابل برگشتاندند و اکنون در یکی از زندان‌های استخبارات طالبان به سر می‌برد.
از سوی‌هم فرید احمد [مستعار] یک تن از بسته‌گانش در زندان طالبان به سر می‌برد، مدعی است که نیروهای طالبان به تاریخ ۸ دلو/بهمن، نخست خانه آن‌ها را محاصره کرد و به زور وارد خانه آن‌ها شدند و برادرش را به شدت لت و کوب و بعد با خود شان بردند. آقای فرید مدعی است که نیروهای طالبان در عوض رهایی برادرش ۲ میل اسلحه خواستند و به آن‌ها هشدار دادند تا اگر این اسلحه و یا مقدار مبلغ معادل آنرا پرداخت نکنند، برادرشان را خواهند کُشت.
تنها در ماه دلو/بهمن ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای طالبان ۵۰ تن جوانان پنجشیری را از نقاط مختلف کشور بازداشت کردند و از تعداد زیادی بازداشت شدگان تا هنوز اطلاعی به خانواده‌هایشان نرسیده است.
این درحالی است که منابع موثق از استان پنجشیر به خبرگزاری صدای افغانستان گفته‌اند، در طول حاکمیت طالبان تنها شش‌هزار (۶۰۰۰) جوان پنجشیری و هزاران تن از جوانان و باشندگان اندراب‌ها و خوست‌ها در زندان‌های طالبان به سر می‌برند.
قابل ذکر است که پس از تسلط افغانستان توسط طالبان، جبهه مقاومت ملی افغانستان تحت فرماندهی احمد مسعود، از پنجشیر آغاز به فعالیت نظامی کرد و این جغرافیای جنگ علیه طالبان تحت شعار آزادی‌خواهی و تأمین عدالت، از به نقاط مختلف کشور از جمله اندراب‌ها و خوست‌ها در بغلان، تخار، بدخشان، پروان، کاپیسا، کابل و سایر نقاط مختلف کشور گسترش یافت و تا اکنون به صدها عملیات در برابر گروه طالبان انجام داده اند و صدها تن از نیروهای طالبان در جنگ دو سال اخیر به هلاکت رسیده و ده‌ها تن از رزمندگان جبهه مقاومت ملی نیز به شهادت رسیده اند.

نمایش بیشتر

سیمرغ

سیمرغ یک نهاد فرهنگی و اجتماعی است که با اشتراک جمع کثیری از اندیشمندان، فرهنگیان و نویسنده‌گان در حوزه تمدنی و فرهنگی فارسی_ پارسی تشکیل گردیده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا