درباره ما

Semurgh logo

سیمرغ یک نهاد فرهنگی و اجتماعی است که با اشتراک جمع کثیری از اندیشمندان، فرهنگیان و نویسنده‌گان در حوزه تمدنی و فرهنگی فارسی_ پارسی تشکیل گردیده است. این نهاد بنا بر تحولات اخیر در افغانستان و پس از روی‌کار آمدن طالبان در قدرت سیاسی افغانستان ایجاد و با درک واقعیت‌ها و ضرورت‌های اجتماعی افغانستان و حوزه تمدنی فارسی، در کشور ایران اساس گذاری شد.

هدف اساسی سیمرغ، کار فرهنگی و تقویت روحیۀ اصلاح‌گرایانه در جامعۀ افغانستان در حول محور ارائه راه‌حل‌ها بر معضلات پیش‌آمده و همچنان زمینه‌سازی بر انسجام و همسویی فرهنگیان و نخبه‌گان علمی جامعۀ افغانستان و پیرامون آن می‌باشد.

عدالت اجتماعی، صلح پایدار و زمینه‌سازی بر ایجاد وضعیت زیستی مناسب اجتماعی و مطلوب در افغانستان، از خواسته‌ها و محور مطالبات برحق فرهنگیان، اندیشمندان و در نهایت خط مش اساسی سیمرغ خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا